Pateikti įrašai su likimas žyme.


Aplenkiant likimo smūgius

Valios laisvė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Jeigu mums tiktai atrodo, kad patys renkamės likimą, o iš tiesų jis iš anksto nulemtas, tai kaip ši programa valdo mano gyvenimą, kokiu būdu ji organizuoja visus įvykius?
Atsakymas. Tu egzistuoji toje programoje kaip pasyvus elementas. Jai nė nereikia tavęs valdyti, tu esi joje, kaip vienas iš tranzistorių procesoriuje. Per šį tranzistorių pereina įvairūs signalai, ir jam atrodo, kad jis gyvena savarankišką gyvenimą. Taip tu jauti savo asmeninį gyvenimą – kaip fragmentą iš bendro paveikslo.
Klausimas. Kaip man tokiu atveju teisingai žiūrėti į skirtingus savo gyvenimo įvykius – džiaugsmingus ir liūdnus?
Atsakymas. Gyvūnai reaguoja į viską instinktyviai, priklausomai nuo to, kokias savybes gavo iš programos. Dėl to jie negali turėti jokių savarankiškų reakcijų. Žmonių išsivystymas aukštesnis nei gyvūnų: veikiant sudėtingoms atminties sistemoms, jie pradėjo jausti jausmus, ir iš to susikūrė sau paaiškinimus apie tai, kas vyksta su jais gyvenime.
Gyvūnai reaguoja tik į esamas sąlygas: lietų, sniegą, pavojingo gyvūno pasirodymą. Žmonės pradėjo savo likimą sieti su skirtingomis gamtos jėgomis, dėl to pradėjo lenktis saulei, mėnuliui ir t. t. Jie pradėjo nešti aukas toms jėgoms, bandydami joms įsiteikti. Taip atsirado religijos.
Protėvis Abraomas taip pat gamino stabus, kol jam atsivėrė, kad tokiu būdu neįmanoma paveikti savo likimo. Religija suteikia tik psichologinę pagalbą. Žinoma, tai taip pat svarbu, tačiau ji nedaro jokios įtakos aukštesniosioms gamtos jėgoms.
Klausimas. Kaip galima paveikti aukštesniąsias jėgas?
Atsakymas. Žmogus egzistuoja gamtos jėgų viduje, yra jų veikiamas. Tačiau jeigu jis sužinos, į kokį tikslą jos jį veda, tai galės eiti jas lenkdamas. Ir jeigu jis pats darys veiksmus, dar iki to, kol šios jėgos jį paragins likimo smūgiais, tai galės pats savu noru judėti į numatytą jam tikslą.
Gamtos jėgos stumia kančiomis, veja pirmyn iš už nugaros, bet žmogus taip pat gali judėti ir savarankiškais veiksmais, stengdamasis eiti pirmyn.
Klausimas. Kaip sužinoti, į kokį tikslą stumia gamtos jėgos?
Atsakymas. Tuo užsiima kabalos mokslas. Jį studijuodamas žmogus sužino, kaip judėti į tikslą. Jis pamato viziją tos būsenos, kurioje turi atsidurti.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip rinktis likimą? I dalis

Mano likimas – žmonijos likimo dalis

Viską daro Jis, bet sprendžiu aš

Komentarų nėra

Vienumoje su pačiu savimi I d.

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Žmonės, siekę dvasinio vystymosi, stengėsi atsiskirti, pasitraukti iš įprastos aplinkos, likti vienumoje su savo mintimis ir ieškojimais.
Istorijoje nemažai tokių gyvenimo prasmės ir tiesos ieškojimo vienumoje pavyzdžių: Baal Šem Tovas, pranašas Elijas, Šimonas Bar Jochajus, Buda ir t. t. Kodėl atsiskyrimas siejamas su dvasiniu vystymusi?
Atsakymas. Dvasinis vystymasis – vidinis žmogaus, panirusio į save, procesas. Jam reikia vienumos tam, kad kiti netrukdytų, kad galėtų gilintis į save, imtų save jausti, kalbėti su savimi.
Todėl daugelyje metodikų įprasta atsiskirti. Netgi mokslininkai bei rašytojai išeina kūrybinių atostogų ir užsisklendžia, kad galėtų rašyti naujas knygas.
Suprantama, kad jei žmogus nori į ką nors koncentruotis, turi būti pats su savimi, jo neturi blaškyti išorinis pasaulis. Todėl tokia naudinga vienuma, ji pasitelkiama visose svarbiose gyvenimo veiklose, ypač siekiant ką nors sukurti, sukonstruoti, atskleisti. Tai būdinga ne tik dvasinei, bet ir materialiai veiklai.
O dvasiniam augimui, žinoma, reikia dar didesnės vidinės vienumos ir vidinių jėgų koncentracijos. Žmogus turi save pajausti, pasitikrinti, ištirti: kas aš, dėl ko sukurtas, kokiam tikslui, kas ir kaip mane valdo, esu laisvas ar ne, kaip tapti nepriklausomam?
Tai amžinieji klausimai, kilę gerokai prieš mūsų kartą. Žmonės šiuos klausimus užduoda ir ieško atsakymų jau tūkstančius metų. Be kabalos mokslo yra daugybė metodikų, bandančių atsakyti į kai kuriuos klausimus. Bet rezultatų kol kas nematyti: nė viena iš šių metodikų dar negali pateikti žmonijai sprendimo – atsakymo į klausimą apie gyvenimo prasmę ir tikslą.
Klausimas. Kas yra dvasinis vystymasis, kurio siekia žmonės?
Atsakymas. Žmogus nori žinoti, dėl ko jis gyvena, kas jį valdo, ar įmanoma pakeisti savo likimą, ar jis turi pasirinkimo laisvę? Jis nori žinoti, kuo baigsis visas šis sunkus gyvenimas šiame pasaulyje, apie kurį sakoma: „Ne savo noru gimei, ne savo noru gyveni, ne savo noru miršti“.
Kodėl apskritai mums kyla tokių klausimų, juk gyvūnai neklausia, dėl ko gyvena? Tik žmogų kankina šie klausimai. Vadinasi, esame patys nelaimingiausi ir menkiausi padarai, nes gyvename žinodami, kad tai neturi jokios prasmės, bet vis tiek gyvename. Mūsų padėtis žymiai blogesnė nei bet kurio gyvūno.
Bus tęsinys…

Iš 2017 m. lapkričio 28 d. 925-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Dykuma II dalis

Dykuma III dalis

Dykuma IV dalis

Komentarų nėra

Kaip nebūti žaisliuku likimo rankose?

Kabala, Valios laisvė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar kabala gali padėti man pakeisti mano likimą ir jį valdyti?
Atsakymas. Gali! Gyvenime matome, kad vaikas negali pakeisti likimo, o suaugęs, stiprus, protingas žmogus turi daugiau galimybių valdyti savo gyvenimą. Išeitų, kad kuo protingesni tampame ir kuo daugiau sužinome apie tikrovę, tuo labiau galime valdyti savo likimą.
Tad kabalos mokslas, išplėsdamas žmogaus jutimo organus ir leidžianti jam išvysti visas jėgas, visus nematomas svertus, per kuriuos gamta veikia jį, suteikia galimybę priimti teisingesnius sprendimus gyvenime.
Klausimas. Jaučiu, kad neturiu jokio pasirinkimo, kad mano lemtis jau iš anksto užrašyta. Ar kabala gali padėti pakeisti tai, kas neišvengiama?
Atsakymas. Iš tiesų paprastas žmogus beveik negali rinktis savo gyvenime. Bet kabala duoda galimybę pažinti gyvenimą tokiu aspektu, kad jis gali pakeisti likimą, apskritai visą gyvenimo tėkmę ir jo rezultatą.
Svarbiausia žmogus ima suprasti, kam gyvenąs! Priešais jį atsiveria visa gyvenimo perspektyva, ir jis jaučiasi suaugusiu žmogumi, atsakingu už savo dalią, jis gali mėgautis gyvenimu ir nebūti žaisliukas „aklos lemties“ rankose.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip rinktis likimą, I d.

Iš anksto nulemtas kelias

Pakeisti likimą

Komentarų nėra

Skaitydami Zohar, keičiame likimą

Zohar

Klausimas iš feisbuko: ar skaitant knygą Zohar hebrajų kalba galima pakeisti savo likimą?
Atsakymas. Galima ir neskaitant knygos Zohar. Žinoma, ši knyga turi didžiulę Šviesą, jeigu žmogus žino, kaip ją pritraukti tinkamai studijuojant.
Studijuoti reikia grupėje , kuri tam tikru būdu kreipia save į Šviesą, slypinčią knygoje Zohar, kitaip jos neįmanoma gauti. Ši Šviesa veikia mus, kelia, keičia mūsų likimą .

Iš 2017 m. sausio 23 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsklaidyti mitai apie kabalos mokslą

Zohar atskleidžia aukštesnįjį pasaulį

Nupieškite Aukštesnįjį pasaulį!

Komentarų nėra

Ar verta keisti įvykių klotį?

Kūnas ir siela

Klausimas. Ar verta dėti pastangas, kad pakeistum įvykių klotį?
Atsakymas. Žinoma! O kam gi egzistuojame, kam studijuojame kabalą? Ji studijuojama būtent tam, kad būtų galima pakeisti savo likimą! Tik tai mus domina.
Mano likimas priklauso nuo to, kiek galėsiu gerais ryšiais būti susijęs su visa žmonija.
Kuo tvirtesni bus mano ryšiai su didesniu žmonių skaičiumi pasaulyje, tuo giliau prasiskverbsiu į pasaulėdaros sistemą ir imsiu ją suvokti kaip atskiras aukštesnysis elementas, vadinamas „siela“.
Būtent apie tai turiu galvoti. Kūnu turiu rūpintis, kol jis egzistuoja, bet svarbiausia – siela.

Iš 2017 m. sausio 1 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Trys pasaulio suvokimo būsenos

Svarbiausias, ką įgiju gyvenime, – siela

Gyventi, kad išaugintum sielą

Komentarų nėra

Visų likimas vienas

gyvenimo prasmė, Vyras ir moteris

Klausimas. Koks skirtumas tarp moters ir vyro likimų? Ar toks padalijimas kabalos moksle nepriimtinas?
Atsakymas. Visų žmonių likimas yra vienodas: Kūrėjas kiekvienam žmogui suteikia galimybę prie Jo prisiartinti. Šios galimybės realizavimas – sėkmingas likimas, nerealizavimas – nesėkmingas. Tik tai yra žmogaus likimas, visa kita neturi reikšmės.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš anksto nulemtas kelias

Už ką žmogus atsakingas?

Atitolti, kad suartėtume

Komentarų nėra

Kaip veikti savo likimą?

Dvasinis darbas

Klausimas. Ar yra likimas? Ar galiu jį veikti?
Atsakymas. Žinoma, kiekvienas turi savo lemtį. Galite veikti savo likimą, keisti jį, jei per ryšį su draugais aktyviai pritrauksite Šviesą.
Vos tik tarpusavyje su draugais atkursite tinkamą abipusį ryšį, nors šiek tiek primenantį „pamilk artimą kaip save“, jus iškart ims veikti aukštesnė jėga, proporcinga jūsų pastangoms, ir jus pradėsite keisti savo likimą.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimo jėga

Ar galima pakeisti likimą?

Iš anksto nulemtas kelias

Komentarų nėra

Kodėl aš ne princas Viljamas?

Valios laisvė

Dvasiniame kelyje kyla klausimas: ką daryti su įgimtomis savybėmis?
Vienas turi gerą charakterį: jis sumanus, protingas, neužsispyręs, sutinka, jei mato, kad verta, iškart įsijungia į grupę, pritraukia Šviesą ir eina į priekį. O kitas visų nekenčia, nieko nenori daryti, tingi, trumpai tariant, elgiasi kaip blogas berniukas. Tačiau jis nekaltas − jį tokiu sukūrė.
Ką gi daryti? Žmonės būna skirtingi: kvailoki, sumanūs, nevykėliai, talentingi, greiti, lėtoki, arogantiški, garbėtroškos ir t. t. Savybių daug ir kiekvienas turi skirtingas jų kombinacijas. Kūrėjas suteikė man tam tikrą savybių rinkinį ir aš negaliu to valdyti. Aš to nesirinkau, nedėjau paukščiukų sąraše.
Tai kur mano valios laisvė? Kur lygybė dvasiniame kelyje? Kur bendra pasirinkimo pakopa? Kur kiekvienam suteikta galimybė? Negana to, kad visi esame skirtingi, vieniems likimas geras, o kitiems – žiaurus. Kartais žmonėms kyla tokių problemų, kad neduok Dieve.
O juk valios laisvė nuo pat pradžių turi būti grįsta lygiomis galimybėmis. Tai kurgi ši lygybė kelio pradžioje ir toliau? O Mums viskas ne taip.
Baal Sulamas aiškina, kodėl kūrinys turi vystytis būtent šitaip. Esmė ta, kad mes kylame iš galutinės, tobulos būsenos. Pasakyta: „Veiksmo pabaiga slypi pradiniame sumanyme“.
Tartum Kūrėjas sakytų: „Aš noriu visus matyti tokios būsenos“. Jis iškart sukūrė galutinę būseną, kur esame puikūs ir tobuli.
Kaipgi daryti, kad patys į ją ateitume? Tam iš galutinės būsenos nusidriekė kelias atgal – atgal pas mus, į šį pasaulį.
Kas kad matome daugybę „nepabaigtų apskaičiavimų“ ir netikslumų, kas kad visi esame skirtingi, kas kad kiekvienam savas likimas ir savybių rinkinys – visa tai kilo ir „išsivystė“ iš galutinės, tobulos būsenos.
Vis dėlto įdomu, kodėl situacija susiklostė būtent taip? Kodėl aš ne princas Viljamas, kurio vestuves stebėjo visas pasaulis? Ir apskritai, kodėl iš tobulumo kilo tiek daug netobulų būsenų ir iškraipymų?
Į šiuos ir kitus klausimus Baal Sulamas atsako straipsnyje „Valios laisvė“ (RU, EN).

Iš 2011 m. balandžio 29 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Valios laisvė

Laisvės beieškant

Nuo ko prasideda žmogus?

Komentarų nėra

Kaip veikti savo likimą?

Kabala, Krizė, globalizacija

Iš penktosios pamokos Berlyno kongrese

Iš kabalos mokslo žinome apie Aukštesnįjį pasaulį, apie pasaulių sistemą bei kokios jėgos veikia mūsų pasaulį. Aukštesniajame pasaulyje yra jėgos, o mūsų pasaulyje − įvairiausi objektai, kuriuos veikia jėgos arba kurie yra šių jėgų rezultatas.
Aukštesniosios jėgos vadinamos „šaknimis“. O tai, kas yra žemiau (tai, kas yra mūsų pasaulyje), – „pasekmėmis“. Nėra nieko žemiau ir blogiau už mūsų pasaulį – tai jau gerai…
Visa, kas mums nutinka, vyksta veikiant iš Aukštesniojo pasaulio, iš šaknų pas mus nusileidžiančioms jėgoms.
Mūsų pasaulyje nėra nieko, kas nebūtų kilę iš viršaus. Todėl nėra jokios prasmės kažką kažkuo kaltinti: vieniems kitus, tautas, valstybes, gamtą – visa valdoma Aukštesniųjų jėgų iš viršaus į apačią. Ir jeigu blaiviai, realiai pažiūrėsime į visą šį paveikslą, tai pamatytume, jog viskas nusileidžia iš aukščiau.
Vadinasi, visos mūsų problemos, kad ir kokios jos būtų, išsisprendžia tik tuomet, jeigu pakilsime į Aukštesniųjų jėgų lygmenį ir imsime jas veikti. Taip įstengsime „prisikviesti“ sau kitokį poveikį. Kitaip tariant, mus jau veiks nebe pirmosios jėgos, o jų ir mūsų sukelto poveikio pasekmės. Tik šitaip ir niekaip kitaip su jumis sulauksime pokyčių mūsų pasaulyje.
Tūkstantmečiais bandėme įvairiausiais metodais ir praktikomis kažkaip pakeisti savo likimą. Ir matome, kad tai neatnešė naudos. Mums nėra ko kreiptis į Kūrėją – Jis mūsų negirdi (tas, kurį, neva, įsivaizduojame Kūrėju). Ir jokie poelgiai mūsų pasaulyje vis tiek neturi jokių pasekmių. Galiausiai vis tiek viskas išeina taip, kaip išeina.
Šiame pasaulyje pragyvenę jau pakankamai daug laiko, visa tai puikiai įsivaizduojame, ir todėl galime sutikti su kabalos mokslu, kuris teigia, kad šio pasaulio lygmenyje sprendimo nėra. Mūsų pasaulis – tai pasekmė, o visi sprendimai yra tame lygyje, kur jie priimami. O sprendimų priėmimo lygmuo – tai Aukštesnysis pasaulis.
Todėl būtent šiandien, kai žmonija realiai susiduria su rimta problema – visuotine, globalia krize, ir viskas, kas su mumis vyksta „apačioje“ jau „įtraukta“ į bendrą paveikslą „viršuje“, atsiranda galimybė mums susirinkus draugėn paveikti visas tas bendrąsias jėgas. O, iš esmės, turime paveikti tik vieną, juk yra tik viena Aukščiausioji jėga, kuri skaidosi į daugybę mus veikiančių pojėgių ir atskirų jėgų.

Iš 2011 m. sausio 29 d. penktosios pamokos Berlyno kongrese

Daugiau šia tema skaitykite:

Nukreipk priemonę į tikslą, o tikslą į priemonę!

Norite daugiau niekada neklysti?!

Kaip pakeisti likimą

Komentarų nėra

Skausmingos egoizmo mutacijos

Egoizmo vystymasis, Sveikata

Klausimas: Kur slypi psichinių ir fizinių žmogaus ligų šaknis? Kaip gali šiuos procesus paveikti žmogus, kuris nestudijuoja kabalos, arba kaip jam pasufleruoti kažkokius veiksmus, kad žmogus galėtų spręsti šias problemas?
Atsakymas: Visų ligų šaknis – egoizmo mutacijose, esant neteisingam arba nevisiškam egoistinių savybių sutapimui mūsų viduje. Kiekvienas iš mūsų turi šešis šimtus trylika pagrindinių egoistinių norų. Neteisingas jų tarpusavio santykis sukelia tokių iškrypimų, kurie yra visų psichinių, psichologinių, apskritai visų negyvojo, augalinio, gyvūninio, žmogaus lygmens susirgimų šaltinis žmoguje. T. y. mūsų susirgimai taip pat skirstomi į šiuos keturis lygmenis. Kaip galima jiems daryti šalutinį poveikį? Niekaip. Žmogus, studijuodamas kabalą, pats save palaipsniui išgydo. Niekaip kitaip. Jokiu kitu būdu negalima daryti įtakos iš šalies.
Kabala – tai ne priemonė tam, kad kažką konkrečiai pagerintume šiame pasaulyje. Jeigu jūs ją studijuojate, sutinkamai su savo sielos šaknimi, eidami nuo to mūsų pasaulio taško, kuriame esate, iki to Aukštesniojo pasaulio taško, į kurį turime ateiti, tuo jūs palaipsniui įeinate į tokias būsenas, kurios keičia jūsų likimą. Tačiau tik jūs asmeniškai, ir niekas kitas, galite likimui daryti įtaką. Tai ne kokie nors fokusai, gudrybės, įtaka vienas kitam. Nieko panašaus nėra! Žmogus, keisdamas save – keičiasi. Studijuodami jūs keičiate save – niekaip kitaip. Štai, tarkime, aš turiu vaikų, anūkų, bet niekaip negaliu daryti įtakos jiems, nes tai, ką aš suvokiu, tai aš suvokiu, tai, kas vyksta manyje – vyksta manyje. Ir taip kiekvienas.

2011 m. sausio 16 d. paskaita Maskvoje „Kabala pasaulio žemėlapyje. Klausimai ir atsakymai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Esminis šių dienų realybės požymis

Kas išvaduos iš ligų?

Geriausia priemonė nuo visų ligų

Komentarų nėra