Pateikti paieškos 'susitikimas su Šviesa' rezultatai.


Pirmasis susitikimas su Šviesa

Dvasinis darbas

Klausimas: Ar jūs galite papasakoti apie savo pirmąjį dvasinį išgyvenimą, pirmąjį susitikimą su Šviesa? Koks tai jausmas?
Atsakymas: Pirmasis dvasinis išgyvenimas visiems yra toks pats, nes visi žmonės praeina vienodas būsenas.
Pirmą kartą susitikęs su Šviesa žmogus jaučia, kad visas pasaulis užpildytas meile – tik šilta jėga, be jokių apribojimų. Tai labai šiltas, geras jausmas, aprėpiantis visą pasaulį.
Žmogus gyvena, mato žmones, visą pasaulį, tačiau jaučia, kad oras tapo sodresnis, šiltas, švelnus. Aplinkinis pasaulis žmogui tampa minkštas, šiltas.
Toks pirmasis dvasinis jausmas, kurį patiria žmogus. Tačiau paprastai jis pamiršta šį jausmą.
Kaip ten bebūtų, šis jausmas žmogui duodamas tam, kad pateiktų jam kokį nors įrodymą, palaikytų jį, suformuotų jame naujus suvokimo indus (kelim), kad jis galėtų žengti pirmyn.
Po šio pirmojo dvasinio išgyvenimo, duoto jam iš aukščiau, žmogus turi labai stengtis, kad pats pasiektų tą patį jausmą, o po to – ir milijardus kartų stipresnius jausmus.
Bet jis jau juos valdys, supras ir dirbs su jais.
Visus įspūdžius, nuo paties pirmojo ir toliau, – žmogus jaučia besivystančiame taške, dvasinio suvokimo indo (kli) viduje, o ne fiziologinių ir psichologinių reiškinių srityje.

Komentarų nėra

Kaip patikrinti, kad Šviesa veikia?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip žmogus gali patikrinti, kad pritraukė sau Šviesą? Suprantu, kad Šviesa – kaip radiacija, kurios pačios neįmanoma pajausti, tik jos simptomus.
Atsakymas. Turite jausti, kad suartėjant širdimis, tarp jūsų atsiranda pojūtis, kuris pakelia jus virš jūsų įprastinio egoizmo.
Drauge atsiranda trukdančios mintys ir kitos įvairiausios kliūtys. Tačiau turite suprasti, kad visa tai veikia paraleliai. Viena kyla, kita leidžiasi, ir taip pakaitomis šokate it ant bangų, visąlaik sukurdami tas bangas: pakilimai, kritimai, priartėjimas, atitolimas.
Artėjate vienas prie kito savo sąskaita, o atitolina jus tikslingai iš viršaus. Ir taip imate gaminti ypatingą dvasinę energiją, kuri pamažu atskleidžia Kūrėją.
Be to, patarčiau skaityti mano žinutes Twiteryje: senas ir naujas – nesvarbu kokias. Į kiekvieną iš jų įdedu ypatingą jausmą, ji turi jus „pagauti“, pasukti viduje. Neatsisakyte to. Twiteris ir pamokos, ypač rytinės, – būtinybė. Mėginkite būti su mumis.
#233873

Iš 2018 m. balandžio 29 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pirmasis susitikimas su Šviesa

Šildanti meilės Šviesa

Atsistosime po Šviesa

Komentarų nėra

Šildanti meilės Šviesa

Kabala

Klausimas: Ką žmogus jaučia pirmą kartą atskleisdamas, kad yra Šviesos viduje?
Atsakymas: Tai jaučiama kaip šiluma, tarsi šildanti šviesa, toks apgaubiantis rūkas, kuris užpildo pasaulį. Tai ta meilės Jėga, ta geroji Jėga, kuri tave apkabina, glamonėja, palaiko, saugo.
Tu jautiesi tarytum vaisius motinos įsčiose. Būtent taip gali atskleisti aukštesniąją pakopą – per aukščiausiosios dvasinės Motinos požiūrį į mus, kaip į vaisių, esantį jos gimdoje.

Iš 2010 m. liepos 29 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pirmasis susitikimas su Šviesa

Pirmasis žingsnis Begalybės link

Komentarų nėra

Kaip jaučiamas dvasinis kilimas?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip jaučiama dvasinio kilimo būsena?
Atsakymas. Jausti dvasinį pakilimą reiškia jausti pasaulėdaros vieningumą, jausti, kad visi egzistuojantys susiję viename ryšio, abipusės meilės lauke. Šis laukas ir vadinasi „Kūrėjas“.
Žmogus aiškiai jaučia, esąs Kūrėjuje. Praktiškai visi be išimčių yra šios būsenos. Mes ir neišeiname iš jos. Tik yra žmonių, kurie tai jaučia, ir yra tie, nuo kurių tai paslėpta. Kiekvieno ir visų kartu užduotis – visiškai atskleisti Kūrėją, ir kad mes egzistuojame Jame.
Klausimas. Kaip žmogus apibrėžia, kad tai, ką jis jaučia dabar – iš Kūrėjo? Kas yra Kūrėjas šiuo atveju?
Atsakymas. Davimo ir meilės savybė, kuri ima šviesti žmogui, praeina pro jį, apsivelka į jį ir pavergia savo geru švytėjimu – tai pirmasis susitikimas su Kūrėju.
#241648

Iš 2018 m. gruodžio 9 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Atskleisti Kūrėją

Pirmas susitikimas su Šviesa

Tobulumas, skatinantis kilti į viršų

Komentarų nėra

Kas vyksta pereinant machsomą

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kas vyksta su žmogumi, pereinant machsomą?
Atsakymas. Žmogus ištirpsta kituose. Jis neišeina iš fizinio kūno, o palieka savo vidinę egoistinę prigimtį ir pradeda augti dvasinėje.
Klausimas. Jis nustoja bijoti dėl savęs?
Atsakymas. Baimė išryškėja kritime ir nublanksta pakilime, nes žmogus vėl susilieja su Kūrėju. Ir taip – visą laiką. Būsena, kai žmogus atsijungia nuo Kūrėjo, vadinasi kritimu, o susiliejimas su Kūrėju vadinamas pakilimu.
#225916

Iš 2017 m. gruodžio 31 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Ką reiškia pereiti machsomą?

Be pastangų machsomo nepereisi

Pirmasis susitikimas su Šviesa

Komentarų nėra

Tobulumas, skatinantis kilti į viršų

Realybės suvokimas

Klausimas: Kaip mes jaučiame dvasingumą?
Atsakymas: Dvasingumas jaučiamas kaip pasaulis be jokių apribojimų. Juk mes save nuolat ribojame trokšdami gauti, o dvasingumas jaučiamas duodant, t.y. judėjime į išorę. Tuomet mūsų indas/kli neturi ribų. Ir mes nejaučiame nei gyvenimo pradžios, nei gyvenimo pabaigos.
Kildami į dvasingumą, mes nebejaučiame nei laiko (juk laikas apibrėžiamas tuo, kad kažkas prasideda ir baigiasi), nei erdvės (nes erdvė taip pat yra apribota), nei judėjimo ( nes jo elementai keičiasi, tai reiškia –  yra apriboti).
Dvasingumas jaučiamas kaip ramybė ir tobulumas. Bet čia taip pat slypi trūkumas: aš pasiekiau savo dvasingumą, esu visiškai pripildytas – ir nieko daugiau nebenoriu – man gera! Aš kaip kūdikis ant mamos  rankų – man gera, ir aš nenoriu toliau augti. Bet kūdikyje prabunda gamtos jėga, verčianti augti.
Taip ir mumyse: kol mes neišaugame iki galutinio dvasinio lygmens visų 125 laiptelių, mes kylame nuo laiptelio ant laiptelio skatinami jėgos, kuri mus įpareigoja augti, atskleisdama net ir geros būsenos trūkumus.
Ir visgi kiekviena dvasinė būsena tobula.

Iš 2011 m. balandžio mėn. 3 d. kongreso „WE!“ Naujajame Džersyje, 8-osios pamokos.

Daugiau šia tema skaitykite:

Atskleiskite meilės jėgą!

Šildanti meilės Šviesa

Pirmasis susitikimas su Šviesa

Komentarų nėra

Atskleiskite meilės jėgą!

Realybės suvokimas

Kuomet žmogui atsiskleidžia dvasingumas, jis pradeda jausti, kad kažkokia jėga yra šiame pasaulyje, ji pripildo visą aplink esančią erdvę.
Oras tarsi sutirštėja ir tampa standus ir švelnus. Tai Kūrėjo jėga – davimo jėga, meilės jėga, pripildanti visą žmogaus pasaulį.
Mes turime iškviesti ją, reikalauti jos, kad ji atsiskleistų kaip jėga, siejanti mus tarpusavyje. Per ją mes pradedame jausti visus mus kaip vientisą visumą.
Reikia tik atkreipti į tai didesnį dėmesį, su meile ir jautriai ieškoti. Jauskime ją!

Iš 2010 m. lapkričio 10 d., 4-osios kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Meilės vandenyne

Pirmasis susitikimas su Šviesa

Absoliuti meilė

Komentarų nėra

Meilės vandenyne

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kongreso atidaryme, kai visų šalių atstovai su vėliavomis kilo ant scenos, verkiau iš džiaugsmo, jaučiausi susijęs su visais, jaučiau kitų žmonių norus, jų rūpestį ir meilę.
Kas tas gėris – tik psichologinis, o gal jau dvasinis pojūtis?
Atsakymas: Tai puikus, geras, širdingas susijaudinimas, tačiau tai dar ne dvasinis pojūtis. Dvasinis pojūtis – tai šaknies suvokimas: iš kur ir kodėl viskas atsiranda, kur mes esame.
Ši būsena sukelia mumyse pojūtį, kad mus supa kažkokių jėgų vandenynas, palaikantis ir vienijantis mus visus virš laiko ir erdvės.
Žmogus tuomet praranda kūno pojūtį. Jis dar sieja save su kūnu, tačiau laiko jį žemesniu lygmeniu, nei jis pats. Tada mes jaučiame, kad priklausome tam vandenynui, įsilieję į jį ir ištirpę jame.
Tai, ką jūs pajutote kongreso atidarymo metu, – pakopa prieš dvasinį pojūtį. Tikėkimės, kad labai greitai patirsime ir jį.

Iš 2010 m. lapkričio 10 d. 4-osios kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Pirmasis susitikimas su Šviesa

Šildanti meilės Šviesa

Komentarų nėra

Gedėti, nes nėra vienybės

Dvasinis darbas, Izraelis ir pasaulio tautos

каббалист Михаэль ЛайтманAvo mėnesio 9-oji – tai diena, atspindinti labai svarbią, ypatingą kūrinio vystymosi būseną – sudužimą. Be šio sudužimo neįmanoma išsitaisyti. Tad, viena vertus, tai džiaugsmingas įvykis, kita vertus, tai gedulo diena, kai susimąstoma, kaip buvo galima išvengti griūties ar bent kovoti su ja.
Kaip įprasta dvasiniame pasaulyje dvi priešingybės jungiasi kartu į vieną įvykį. Todėl reikia sielvartauti dėl visų tragedijų, kurios lėmė dvasinėse šaknyse suplanuotą sudužimą.
Tačiau reikia ir džiaugtis tuo, kad praėjome sudužimą ir esame išsitaisymo procese. Ši galimybė mums duota jau nuo Ari laikų, ir jeigu iki šiol iš sudužimo neperėjome prie ištaisymo, tai tik dėl savo aplaidumo.
Štai jo ir reikia gailėtis per Avo mėn. 9 d. – ne prieš tūkstantį metų sugriautos Šventyklos, o tos, kuri iki šiol nepastatyta mūsų širdyje, ir todėl tarsi iš naujo griūna kiekvieną dieną. Šitai ir yra tikrasis gedulas bei katastrofa: kodėl ir šiandien skatiname griuvimą ir sudužimą? Juk pasakyta: „Kol Šventykla neatstatyta, ji kiekvieną dieną tarsi griūna iš naujo“. Štai apie ką reikia pagalvoti.
Tačiau mes verkiame dėl to griuvimo, kuris įvyko prieš du tūkstančius metų, tarytum būtume didžiuliai teisuoliai, o tie žmonės buvo prasižengėliais, jei jau leido sugriauti Šventyklą ir romėnams bei egiptiečiams paimti valdžią. Ne mums juos teisti, nesuprantame, kas tada įvyko. Tie įvykiai kaip tik buvo neišvengiami pagal pakopų raidos tvarką.
Bet jei ir dabar, kai jau praėjo tiek laiko po Ari ir atėjo metas taisytis bei atsiskleidė kabalos mokslas, mes iki šiol atmetame kabalą ir ištaisymo metodiką, nepripažindami vienijimosi būtinybės, – tai šitai ir yra tikroji griūtis mūsų viduje. Tikroji katastrofa ne ta, kuri įvyko praeityje, o ta, kuri vyksta mumyse kiekvieną dieną.
Mokytojas Akiva kvietė mylėti artimą kaip save patį. Tačiau griuvus Šventyklai, jis džiaugėsi tuo, nes tai reiškė taisymosi pradžią. Todėl reikia galvoti tik apie dabartį ir ateitį, o ne gailėtis dėl praeities.
Praeityje įvykusi griūtis buvo tarpusavyje kovojančių aukštesniųjų jėgų rezultatas. Nors mes suprantame, kad Šventykla turi sugriūti, visgi reikia priešintis griovimui. Negalima sutikti su išėjimu iš šventumo. Jeigu bent šiek tiek pasiekei dvasinio lygmens, negalima leisti sau iš jo nukristi į klipą.
Todėl mokytojas Akiva taip kvietė laikytis meilės artimui kaip sau pačiam. Kita vertus, jeigu griūtis įvyko, reikia suprasti, kad ji į naudą, ir nuo šio momento jau prasideda ištaisymas. Jeigu Šventykla sugriuvo, tai nereikia verkti dėl jos, o pradėti jos atstatymą su naujomis jėgomis.
Nėra nieko blogiau už sudužimą. Tačiau tik iš šios sudužusios būsenos galima pakilti ir atgimti, tad yra gerai, kai atskleidžiame savo sudužimą. Mes vėl stengiamės susivienyti, bet kas kartą pamatome, kaip mumyse dar stipriau nei anksčiau sukyla blogio jėgos. Kitaip tariant, atskleidžiame vis didesnį sudužimą.
Jis atsiskleidžia būtent tada, kai noriu susivienyti su draugais ir staiga pamatau, kad negaliu šito padaryti. Visą dieną svajojau apie tai, kaip rytoj susitiksiu su draugais ir tarp mūsų bus stipri vienybė.
O ryte prabundu ir išvis nepamenu, kad šiandien paskirtas susitikimas. Jau viską pamiršau! Visi mano geri ketinimai subyrėjo į šukes – tai ir vadinama sugriuvimu, šitaip jis mumyse atsiskleidžia.

* * *
Manyje pačiame nėra jėgų priešintis sudužimui. Vienintelis būdas – įsijungti į teisingą aplinką, kuri turi tokią jėgą. Draugai turi laikyti mane ir tempti paskui save ir taip patys sustiprėti. Juk aš pasitarnavau jiems kaip pretekstas susivienyti dėl mano išgelbėjimo. Išeitų, kad padėjau grupei!

* * *
Prieš du tūkstančius metų griuvo Šventykla ir nuo to laiko Izraelio tauta pradėjo savo klajones po pasaulį. Pripratome gyventi tremtyje tarp kitų tautų ir neretai mums net gerai sekdavosi. O kartais atvirkščiai, pasaulio tautos suvesdavo su mumis sąskaitas. Neapykanta žydams vis augo, banga po bangos, o pastaruoju metu kyla tikras antisemitizmo cunamis.
Problema ta, kad netaisome sudužimo. Antisemitizmas kyla dėl to, kad niekiname savo galimybę pasiekti išsitaisymą. Tremtis pasibaigė, bet tik potencialiai, o ne iš tikro.
Daugelis svajoja palikti Izraelio žemę ir grįžti tremtin. Juk šventumas yra tik toje vienybėje, kurią galime sukurti tarpusavyje. Be vienybės nėra šventumo, iki šiol esame griūtyje.

* * *
Iš tikrųjų, sugriuvimas buvo ištaisymas. Jo nepavadinsi gedimu, nes nieko dar nebuvo ištaisyta, ką būtų galima sugadinti. Tai buvo sienos tarp gavimo ir davimo norų, sienos tarp Kūrėjo ir kūrinio, tarp Kūrėjo ir kūrinio savybių sugriuvimas. Tad jis įvyko tik dėl ištaisymo.
Noras mėgautis egzistavo ir iki sudužimo, tik slapta. Jam atsiskleidus kūrinys jau gali pradėti dirbti su juo ir kilti pas Kūrėją. Kiekvieną kartą kūriniui atsiskleidžia, kuo jis skiriasi nuo Kūrėjo, o tai jam suteikia galimybę ištaisyti šitą skirtumą ir priartėti prie Jo.
Šis skirtumas jau egzistavo ir anksčiau, bet dabar atsiskleidė. Vadinasi, atskleidžiama kūrinio atžvilgiu, tarytum užsidėtume akinius ir pamatytume gedimą, kurio anksčiau nepastebėjome.

* * *
Šventyklos sugriuvimas reiškia Binos ir Malchut sumaišymą. Todėl buvo du griuvimai, atitinkantys du dvasinių parcufų lygmenis: dalėt-gimėl (4/3) ir gimėl-bėt (3/2). Pirmoji Šventykla buvo sugriauta Mochin dė Chaja lygmenyje, o Antroji – Mochin dė Nėšama lygmenyje.
Todėl Pirmosios Šventyklos griuvimas buvo žymiai stipresnis ir reikšmingesnis. Tačiau Antrosios Šventyklos griuvimas buvo reikšmingesnis tuo, kad reiškė visišką išėjimą iš dvasinio pasaulio.
Pirmoji Šventykla – tai dvasinė vienybė, kai visi norai sujungti kartu ketinimu duoti Kūrėjui Mochin dė Chaja pakopoje. Vyko didžiulė kova tarp žmonių ir kiekvieno su pačiu savimi už tai, kad išsaugotų šią vienybę ir nenukristų. Tačiau egoizmas visąlaik augo ir galiausiai vis dėlto įvyko sudužimas.
Izraelio tauta išėjo į tremtį, tai reiškia, kad pakopos atsiskyrė – dvasinis parcufas išsieikvojo. Po tremties tauta grįžta prie dvasingumo statydami naują Šventyklą. (Pirmoji Šventykla tai tarsi malchei DACHGAT, o antroji Šventykla – malchei TANIM Nekudim pasaulyje, kurie sudužo).
Antrosios Šventyklas sugriuvimas buvo jau galutinis išėjimas iš dvasingumo – visi krito į ketinimą dėl savęs. Nuo to laiko visa tauta, išskyrus ypatingus žmones – kabalistus, pateko į nenutrūkstamą kartų leidimosi procesą.
Neįmanoma sulyginti kartų, gyvenusių iš karto po pirmosios ar antrosios Šventyklos griuvimo, su mūsų amžininkais. Jie juto žymiai didesnį ryšį vieni su kitais. Šventumas dar švytėjo jiems iš toli, krito kibirkštys nuo ankstesnės Šventyklos griūties ir darė poveikį.
Todėl tose kartose dar buvo didžių žmonių, netgi sugriovus antrąją Šventyklą. Mes matome, kokias didžias knygas jie paliko mums: mišną, talmudą.
Daugelis dar jautė dvasinį pasaulį. Kritimas neįvyko akimirksniu, Šviesa išėjo iš parcufo palaipsniui, kol priartėjus Ari laikams atsidūrėme beveik visiškoje tamsoje.
Nuo Baal Šemo laikų prasidėjo jau pabudimas iš apačios. Baal Šem Tovas atliko didžiulį darbą, atgaivindamas dvasingumą. Po jo sekė Baal Sulamas. Buvo ir kitų kabalistų, gyvenusių laiko tarsnyje tarp jų. Paskutinis didis mūsų laikų kabalistas buvo Rabašas, palikęs mums visą išsitaisymo metodiką, kuria šiandien naudojamės.
#249883

Iš 2019 m. liepos 21 d. rytinės pamokos, tema „Av mėn. 9 d.“

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbūs ne akmenys, o tai, kas širdyje

Sunkus metas – galimybė vienytis

Dėl ko liūdėti per Avo 9 dieną?

Komentarų nėra

Perėjimas iš atakos į kasdieninį karą

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda, Kongresai, įvykiai

Labai svarbu dalyvauti kongresuose, susitikimuose, kuriuos mes organizuojame, juk ataka smarkiai pastūmėja žmogų, suteikia galimybę suartėti ir susijungti su kitais.
Yra tokių, kuriems sunku net sėdėti tarp visų. Jie skaičiuoja valandas, kada pagaliau susitikimas baigsis ir galima bus išvažiuoti. Bet ir tokias būsenas reikia praeiti, pajausti – tai labai gera praktika. Reikia tik stengtis ilgam neužstrigti šioje būsenoje, kaip galima greičiau judėti toliau. Viską lemia tai, kiek gali nusilenkti aplinkai.
Nereikia manyti, kad judame pirmyn tik per tokias atakas, patekdami galingos aplinkos įtakon ir noromis nenoromis nusilenkdami jai. Dar smarkiau galima pasistūmėti per kasdienines pamokas. Kiekvienoje pamokoje mums atsiveria labai stipri Šviesa, net stipresnė nei kongrese.
Bėda ta, kad per pamoką negalime tvirtai laikytis, išlaikyti gilų jausmą ir atsidavimą. Kongresuose mus veikia ypatingi veiksmai ir sąlygos, atakos jausmo tvirtumas. O kasdieninėje pamokoje vyksta ilgai trunkantis karas.
Reikia per atakas kongrese sukaupti jėgų, o paskui naudoti jas diena dienon, suvokiant, kad tai yra tikros karo sąlygos. Pamoka mums yra karas, kuris vyksta kiekvieną dieną, kol pagaliau iškovosime tikrą maldą.
Reikia visą laiką tikrintis, ar yra išsaugotos trys maldos sąlygos. Nieko nėra, išskyrus maldą, prašymą, kuriame jaučiama Kūrėjo didybė, paties savęs patikrinimas – ar padariau viską, kas įmanoma, ar iš tikrųjų esu atsidavęs tikslui visa siela ir vertinu jį labiau nei gyvenimą. Visa tai reikia be perstojo tikrinti, nes visa tai ir yra mano santykio su Aukštesniuoju, Aukštesniąja pakopa, vieninga sistema esmė.

Iš 2012 m. rugsėjo 23 d. pamokos pagal straipsnį iš knygos „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Prieš ataką

Ataka, kuri niekada nesibaigia

Svarbiausias pamokos tikslas

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai